:: consultimo => strona główna ::      

Aktualności
Rusza nabór wniosków na innowacyjne inwestycje dla MŚP w województwie śląskim.
(2015-11-03 21:35:07)

Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”RPO WSL 2014-2020, obejmujący typ projektów:

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych


O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS (zgodn...

(...Więcej...)

Rusza nabór wniosków na inwestycje dla branży rolno - spożywczej w ramach PROW 2014-2020
(2015-10-23 11:14:45)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2014

Działanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,
obrót nimi lub ich rozwój”Termin naboru wniosków:

1 -31 grudnia 2015 r.

Cel działania:

Celem działania jest poprawa konkurencyjności p...

(...Więcej...)

Rusza nabór wniosków na wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Województwa Wielkopolskiego.
(2015-10-12 21:50:00)

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażaj...

(...Więcej...)Dotacje z Unii Europejskiej


Zakres naszego działania obejmuje:
- Wstępną analizę projektu – ocena pod kątem możliwości jego współfinansowania ze środków Unii Europejskiej,

- Zebranie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku – ocena merytoryczna i jakościowa,

- Przygotowanie biznes planu lub studium wykonalności koniecznego przy każdym

- Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami w Instytucji Wdrażającej,

- Stały monitoring przebiegu oceny formalnej i merytorycznej wniosku w Instytucji Wdrażające,

- Przygotowanie wniosku o płatność – rozliczenie projekt.

Twoje korzyściDlaczego Consultimo przyczyni się do sukcesu Twojego przedsiębiorstwa?

Do najważniejszych korzyści, jakie odniosą Państwo ze współpracy należy zaliczyć:

- Kompleksowy nadzór i wykonanie spoczywa na firmie Consultimo – nie angażujecie Państwo własnych zasobów kadrowych,
Przygotowaniem wniosku zajmują się wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści,
Inwestycje zwiększają wartość Państwa przedsiębiorstwa,

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej Państwa firma stanie się bardziej konkurencyjna (a konkurencja nie śpi),

Być może zainteresują Państwa również inne korzyści płynące ze współpracy z firmą Consultimo?

Doświadczenie w realizacji projektów o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie rybnym, PROW, PO IG, PO KL. Nasi specjaliści odpowiedzialni byli za projekty dużych przedsiębiorstw z branży – wszystkie zakończyły się pełnym sukcesem,


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host '01399887_1' (0) in /db.inc on line 24

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /db.inc on line 24