:: consultimo => aktualności ::      
Rusza nabór wniosków na innowacyjne inwestycje dla MŚP w województwie śląskim.
(2015-11-03 21:35:07)

Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”RPO WSL 2014-2020, obejmujący typ projektów:

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych


O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS (zgodn...

(...Więcej...)

Rusza nabór wniosków na inwestycje dla branży rolno - spożywczej w ramach PROW 2014-2020
(2015-10-23 11:14:45)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2014

Działanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,
obrót nimi lub ich rozwój”Termin naboru wniosków:

1 -31 grudnia 2015 r.

Cel działania:

Celem działania jest poprawa konkurencyjności p...

(...Więcej...)

Rusza nabór wniosków na wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Województwa Wielkopolskiego.
(2015-10-12 21:50:00)

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażaj...

(...Więcej...)

Jak pozyskać środki na poprawę BHP w swoim przedsiębiorstwie?
(2015-08-07 14:20:20)

Skorzystaj z fachowej pomocy na pozyskanie środków na poprawę BHP!
Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowi integralną część funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa i ma bezpośredni wpływ na różne aspekty jego działalności, w tym również na osiągane wyniki ekonomiczne. Świa...

(...Więcej...)

Bezzwrotne wsparcie finansowe dla Przedsiębiorców związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie
(2015-06-30 19:07:41)

Wysokość finansowania:

  • 1-9 zatrudnionych 140 000 pln
  • 10-49 zatrudnionych 210 000 pln
  • 50-249 zatrudnionych 340 000 pln
  • 250-… zatrudnionych 500 000 pln

Dla kogo:
  • Przedsiębiorcy zatrudniający min. 1 osobę
  • kategor
...

(...Więcej...)

Dotacje inwestycyjne dla firm w województwie mazowieckim!
(2014-07-31 20:21:53)

Od 30 lipca do 31 sierpnia br trwa nabór wniosków na inwestycje dla przedsiębiorstw w ramach działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

[*]O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-...

(...Więcej...)

We wrześniu br w województwie lubelskim planowany jest nabór wniosków na dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii.
(2012-08-20 12:24:57)

Celem działania jest zwiększenie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw zobowiązanych do dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska.

W ramach działania wspierana będzie realizacja projekt...

(...Więcej...)

Nabór wniosków na działanie: wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej w województwie podlaskim.
(2012-08-14 13:22:25)

Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
- rozbudową istniejącego przedsiębior...

(...Więcej...)

Rusza nabór wniosków na inwestycje związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim.
(2012-07-30 12:49:25)

Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
1. Zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe, energia uzyskiwan...

(...Więcej...)

25 lipca br rusza nabór wniosków na dotacje inwestycyjne dla przetwórców rybnych.
(2012-07-19 15:37:23)

Środek 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu - pomoc może być przyznana na realizację operacji dotyczących:
1. Wzrostu potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami
2. Zmniejszenia negatywnego oddziaływania zakładów przetwórstwa pro...

(...Więcej...)
[-1-] [-2-] [-3-] [-4-] [-starsze-]