:: consultimo => aktualności ::      
W lipcu bieżącego roku planowany jest nabór wniosków na dotacje inwestycyjne dla nowopowstałych firm w województwie lubelskim.
(2012-06-28 13:33:51)

Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

Celem Działania jest poprawa konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 2 lata, realizujących innowacyjne projekty inwestycyjne na terenie województwa lubelskiego.

Wspar...

(...Więcej...)

Trwa nabór wniosków dla działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
(2012-06-28 13:27:39)

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między współpracującymi przedsiębiorcami realizowane z wykorzy...

(...Więcej...)

W Wielkopolsce ruszył nabór wniosków na dotacje inwestycyjne dla przedsiebiorstw związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.
(2012-03-26 12:09:55)

Uprawnionymi do składania wniosku są:

-jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
-jednostki organizacyjne utworzone przez jst posiadające osobowość prawną,
administracja rządowa,
-nie wymienione jednostki sektora finansów publicznych,
-podmioty działające w oparciu ...

(...Więcej...)

Ruszył nabór wniosków na dotacje inwestycyjne dla mikro i małych firm w województwie wielkopolskim
(2012-03-16 16:27:35)

Uprawnionymi do składania wniosku są . przedsiębiorstwa z sektora MSP.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

w Schemacie I - Projekty inwestycyjne
w Schemacie III – Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań ...

(...Więcej...)

Trwa nabór wniosków na wspieranie e-biznesu w ramach działania 8.1 POIG
(2012-03-16 16:15:43)

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
Projekty mog...

(...Więcej...)

Ruszył nabór wniosków na dotacje inwestycyjne dla mikro i małych firm w województwie łódzkim.
(2011-06-30 15:58:18)

Rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:
Dofinansowaniu podlegają projekty polegające na bezpośrednich inwestycjach w przedsiębiorstwach rozumiane jako projekty inwestycyjne m.in. w zakresie:
- działań modernizacyjnych w przedsiębiorstwach prowadzących do wprowadzenia na rynek now...

(...Więcej...)

Rusza nabór wniosków na zakup technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP w województwie mazowieckim.
(2011-06-30 15:55:51)

Termin składania wniosków : od 30 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r., od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00. Ostateczny termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu upływa z dniem 31 sierpnia 2011 roku o godz. 16:00.

Kto może składać wnioski: mikro, małe przeds...

(...Więcej...)

Trwa nabór wniosków na dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Wnioski można składać do 14 lipca.
(2011-06-30 15:54:44)

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:
-Budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego),
-Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej),
-Zasadnicza zmiana dotycząca procesu pro...

(...Więcej...)

W marcu br planowany jest nabór na inwestycje dla małych przedsiębiorstw w Województwie Małopolskim. Zapraszamy do współpracy!
(2011-01-27 13:04:10)

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Zgodnie z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z dnia 27 listopada 2007 r. z późn. zm. dofinansowaniu podlegać będą projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, zw...

(...Więcej...)

Od 11-25 lutego br planowany jest nabór wniosków w ramach środka 2.4 "Rybołówstwo śródlądowe"
(2011-01-27 11:19:00)

O dofinansowanie mogą starać się:

  • Prywatni i publiczni operatorzy rybołówstwa śródlądowego;
  • Przedsiębiorstwa prywatne;
  • Organizacje lub stowarzyszenia producentów;
  • Rybacy.

Wsparcie finansowe waha się od 20 do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

Do...

(...Więcej...)
[-nowsze-] [-1-] [-2-] [-3-] [-4-] [-starsze-]