:: consultimo => aktualności ::      
Dotacje na e-biznes w maju 2011
(2011-01-27 11:02:53)

Harmonogram ogłaszania konkursów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rok 2011 dostępny na stronie:
http://www.parp.gov.pl/index/index/1256

Wsparcie inwestycji MŚP w województwie Małopolskim
(2010-12-15 08:51:55)

22 października b.r. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

Termin naboru:
22 października do...

(...Więcej...)

Projekty inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim - grudzień 2010
(2010-12-15 08:51:22)

Celem Działania jest poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw realizujących innowacyjne projekty inwestycyjne na terenie województwa lubelskiego.

Wsparcie udzielone w ramach Działania pozwoli na dokapitalizowanie projektów inwestycyjnych mających na celu wprowadzenie i...

(...Więcej...)

Dofinansowanie inwestycji dla przedsiębiorstw w województwie łódzkim - rusza nabór wniosków
(2010-12-15 08:49:54)

Działanie 3.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:

1. Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania polegających na bezpośrednich inwestycjach w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach rozumiane jako projekt...

(...Więcej...)

Dotacje na biogazownie rolnicze
(2010-12-15 08:49:35)

NFOŚiGW już wkrótce ogłosi Programy priorytetowe Systemu Zielonych Inwestycji:

-zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej
-biogazownie rolnicze
-biomasa.

Planuje się udzielanie dofinansowania w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a także ...

(...Więcej...)

Trwają nabory na dotacje dla firm w województwie zachodniopomorskim
(2010-12-15 08:49:18)

Do 24 maja br można składać wnioski w ramach:

Działania - Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa Schemat A
Ich przedmiotem są projekty inwestycyjne o całkowitej wartości projektu większej niż 200 000 zł zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego poprawiające konkur...

(...Więcej...)

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw w Wielkopolsce
(2010-12-15 08:48:50)

Ruszył nabór na projekty inwestycyjne i doradcze dla mikro firm z województwa Wielkopolskiego w ramach działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Konkurs potrwa do 31 maja br.

Ogólne zasady:

  • - dofinansowanie mogą się starać mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób
...

(...Więcej...)

Konkurs na działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości – już w marcu 2010!
(2010-12-15 08:48:33)

10 stycznia br Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła harmonogram naboru wniosków na rok 2010.
Priorytet I :Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu,
Działanie 1.5: Rozwój przedsiębiorczości – dla projektów o warto...

(...Więcej...)

Bezpośrednie wsparcie inwestycji w woj. łódzkim - rusza nabór wniosków
(2010-12-15 08:46:51)

18 stycznia br rusza nabór wniosków w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w województwie łódzkim - bezpośrednie wsparcie inwestycji.

Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

  • - Mikroprzedsiębiorstwa,
...

(...Więcej...)

Korzystne zmiany w PROW
(2010-12-15 08:46:29)

Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje zmiany w procedurze przyznawania dotacji dla przedsiębiorców inwestujących na terenach wiejskich. O przyznaniu dotacji nie będzie decydowało już losowanie, obniżony zostanie również próg stworzonych miejsc pracy.
Zmiany spowodowane są małym zaintereso...

(...Więcej...)
[-nowsze-] [-1-] [-2-] [-3-] [-4-] [-starsze-]