:: consultimo => aktualności ::      
Rusza nabór wniosków na inwestycje w przetwórstwie rolno – spożywczym
(2010-12-15 08:45:32)

Na przyszły tydzień planowane jest ogłoszenie przez Prezesa ARiMR terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” w ramach PROW 2007-2013. Pierwszeństwo przy składaniu wniosków przysługuje grupom p...

(...Więcej...)
[-nowsze-] [-1-] [-2-] [-3-] [-4-]