:: consultimo => news ::      
Bezzwrotne wsparcie finansowe dla Przedsiębiorców związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie
(2015-06-30 19:07:41)

Wysokość finansowania:

 • 1-9 zatrudnionych 140 000 pln
 • 10-49 zatrudnionych 210 000 pln
 • 50-249 zatrudnionych 340 000 pln
 • 250-… zatrudnionych 500 000 pln

Dla kogo:
 • Przedsiębiorcy zatrudniający min. 1 osobę
 • kategoria PKD podwyższonego ryzyka wypadku w miejscu pracy (PKD przeważające)
 • obszar działalności - cała Polska

Kryteria:
 • brak minimalnego okresu prowadzenia działalności
 • brak minimalnego okresu zatrudnienia pracownika
 • brak wymagań dot. formy zatrudnienia oraz części etatu (przyjęto kryterium odprowadzania składek z tytułu ub. WYPADKOWEGO pracownika)
 • onieczność utrzymania wskazanego stanowiska przez okres 3 lat od momentu wypłaty środków

Katalog przykładowych kosztów inwestycyjnych:

1. Zakup i instalacja
a. osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących, itp.),
b. optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
c. urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
d. elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa
e. urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
f. obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.,
g. kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych, lub dżwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
h. wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
i. neutralizatorów elektryczności statycznej,
j. urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
k. urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
l. urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
m. maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości,
n. urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
o. wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
p. urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,
2. zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),
3. modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

Popraw bezpieczeństwo w swojej firmie!
Zapytaj o szczegóły!!
604 96 97 91


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host '01399887_1' (0) in /db.inc on line 24

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /db.inc on line 24