:: consultimo => news ::      
Rusza nabór wniosków na wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Województwa Wielkopolskiego.
(2015-10-12 21:50:00)

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

- środki trwałe;

- wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:

mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;
średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowalnych.
Minimalna wartość dofinansowania:

powyżej 1 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania:

5 000 000,00 PLN
Minimalny wkład własny:

mikro i małe przedsiębiorstwa 55% kosztów kwalifikowalnych;
średnie przedsiębiorstwa 65% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór planowany jest od 16-11-2015 do 30-11-2015 br.


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host '01399887_1' (0) in /db.inc on line 24

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /db.inc on line 24