:: consultimo => oferta ::      

Twoja droga do dotacji:• Wstępna analiza projektu, dobór właściwego programu unijnego
• Zebranie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku
• Przygotowanie i złożenie w Instytucji Wdrażającej wniosku wraz z załącznikami
• Monitoring przebiegu oceny formalnej i merytorycznej wniosku w Instytucji Wdrażającej
• Rozliczanie projektu (przygotowanie wniosku o płatność)
• Przygotowanie biznes planów/studium wykonalności

Oferujemy także:
* sporządzanie biznes planów/ studiów wykonalności do kredytów bankowych
* analizy finansowe
* doradztwo w zakresie powoływania stowarzyszeń/fundacji
* przygotowywanie statutów dla organizacji pozarządowychWarning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host '01399887_1' (0) in /db.inc on line 24

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /db.inc on line 24