:: consultimo => zakres działań ::      

Specjalizujemy się w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach programów:• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW)


- Zwiększenie Wartości Dodanej

- Różnicowanie Działalności Pozarolniczej

- Tworzenie i Rozwój Przedsiębiorstw
- Modernizacja Gospodarstw Rolnych

• Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY)


- Oś 2 i 3

• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


- działanie 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
- działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

• Regionalne Programy Operacyjne
• InneWarning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host '01399887_1' (0) in /db.inc on line 24

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /db.inc on line 24